Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-12-2009

To Νομαρχιακό Συμβούλιο ήταν, είναι & θα είναι πάντα διαθέσιμο, έστω & αναρμοδίως να βοηθήσει στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων, με την προϋπόθεση βέβαια, να εισάγονται προς συζήτηση επισήμως από κάθε φορέα ή συλλογικό όργανο.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Νικόλαος Καλογεράκος, ουδέποτε δέχτηκαν αίτημα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών, ή τον Πρόεδρο αυτού Χρήστο Πλείωτα για ενημέρωση επί του θέματος της ασθενείας του Δημάρχου κ. Σαράντου Αντωνάκου.

Πολλώ δε μάλλον, δεν ζητήθηκε ΠΟΤΕ αρμοδίως ή αναρμοδίως η άτυπη συμπαράστασή μας με ψήφισμα, για την ενεργοποίηση διατάξεων περί «παύσεως» του Δημάρχου από τον Γραμματέα της Περιφέρειας και το Υπουργείο. Εσωτερικών.

Επί του προκειμένου το Δ.Σ. Σπαρτιατών, ως αρμόδιο κυρίαρχο όργανο του δήμου όφειλε σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δήμου, να ζητήσει με απόφασή του:

1, Την παραίτηση του δημάρχου &

2. Επί μη υποβολής της, την ενεργοποίηση των διατάξεων αντικατάστασής του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Αυτό ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ. Προφανώς ή γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα κατά την άποψή τους, ή γιατί πίστευαν πως μπορούσαν να αναπληρώσουν το* κενό*. Στερείται λοιπόν, τουλάχιστον σοβαρότητας η όποια προσπάθεια μετά-θεσης ευθυνών για πράξεις ή παραλήψεις του Δημοτικού συμβουλίου, από τον πρόεδρό του σε τρίτους & μάλιστα αναρμόδιους.

Το ψήφισμα αυτό εκδόθηκε κατά πλειοψηφία.

Λευκό δήλωσαν οι κ.κ. Τζανετέα, Μπελεγρή, Ζυγά & ο κ. Λεβεντάκης.

Αφού συντάχθηκε & αναγνώστηκε το ψήφισμα αυτό υπογράφεται ‘όπως παρακάτω:

Ο πρόεδρος του Ν.Σ. Τα μέλη

Α. Τζανετέα

Γ. Φωτεινάκος

Νικόλαος Καλογεράκος Ε. Δεντάκου

Π. Δήμας

Σ. Μπελεγρή

Ν. Μηνόπετρας

Η. Μυλωνάκος

Σ. Ζυγά

Π. Μπογέας

N. Μηλιάκος

Γ. Τζάκας

Ν. Φουντάς

Β. Βελδέκη

Δ. Λεβεντάκης

http://leimonitis.com/
Δημοσίευση σχολίου