Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Λακωνίας ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι εντάχτηκαν στο Μέτρο 3.1 «Βιολογική Γεωργία» κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006, ότι αναρτήθηκαν στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Διοικητήριο της Ν. Α. Λακωνίας, στις 04/12/2009 οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής για το έτος 2008, όπως προέκυψαν μετά το Διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και την υπ’ αριθμ. 127714/24-9-2009 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης των αγροτεμαχίων στη μηχανογραφική εφαρμογή της Βιολογικής Γεωργίας. Στις καταστάσεις αυτές αναφέρονται μόνον οι βιοκαλλιεργητές, των οποίων η πληρωμή αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω παραβάσεων, απορρίψεων ή/και λόγω κυρώσεων. Όμοιες καταστάσεις έχουν σταλεί και στους Δήμους του Νομού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, εφ’ όσον επιθυμούν ένσταση κατά του Διοικητικού Ελέγχου από τις 07/12/2009 μέχρι και τις 18/12/2009 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Λακωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και στο τηλέφωνο 2731093800 (Εσωτ:1103 & 1104).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δημοσίευση σχολίου