Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω της νέας γρίπης A (H1N1)

Σε εφαρμογή της υπ’ αρίθμ. Υ1/ΓΠ.οικ.153109/23-11-2009 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α (Η1Ν1)ν» και στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας της γρίπης., αναστέλλεται με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Π.Θ. 1872 /3-12-2009 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, αρχομένης από 4-12-2009 και για7 ημέρες, η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων:

  1. Σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για 7 ημέρες:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας

  1. Τμήματα τάξεων σχολείων που θα παραμείνουν κλειστά για 7 ημέρες:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- 2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης τμήμα Β΄1, Β΄2

- 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης τμήμα Α΄1ΤΕ & ΒΟΧ

- 1ο Γυμνάσιο Γυθείου τμήμα Γ΄2

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 148479/Γ1/1-12-2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «όταν ένα ή περισσότερα τμήματα αναστέλλουν την λειτουργία τους και την επόμενη ημέρα ή επόμενες ημέρες αναστέλλεται η λειτουργία ολόκληρης της Σχολικής Μονάδας , τα τμήματα επαναλειτουργούν με την έναρξη λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δημοσίευση σχολίου