Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Λακωνίας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ελέγχων για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών σε οπωροκηπευτικά τα οποία διακινούνται σε λαϊκές αγορές, μανάβικα και σούπερ μάρκετ του νομού.
Συγκεκριμένα, γεωπόνοι ποιοτικοί ελεγκτές της Υπηρεσίας μας πήραν δείγματα από σημεία πώλησης οπωροκηπευτικών, τα οποία και απεστάλησαν για εξέταση στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φ. Ι. και στο Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων του Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ναυπλίου.
Δεκατέσσερα (14) δείγματα ελήφθησαν από τη λαϊκή αγορά Σπάρτης, ένα (1) από σούπερ μάρκετ και ένα (1 ) από μανάβικο στη Σπάρτη και αφορούσαν τομάτες, μαρούλια και σπανάκι. Μεταξύ των δειγμάτων ήταν και δύο βιολογικών μαρουλιών στα οποία δεν βρέθηκαν υπολείμματα. Το πρόβλημα προέκυψε με ένα δείγμα σπανάκι και δύο δείγματα μαρουλιών συμβατικής καλλιέργειας από τη λαϊκή αγορά.
Στα δείγματα βρέθηκε να έχει γίνει χρήση μη επιτρεπόμενων σκευασμάτων για τις καλλιέργειες αυτές.
Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται με τα δείγματα στα οποία βρέθηκαν υπολείμματα, οι παραγωγοί με τα προβληματικά δείγματα, έχουν ήδη κληθεί να υποβάλλουν τις απόψεις τους, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση προστίμων, ενώ στη συνέχεια ο φάκελος διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την επιβολή ποινικών κυρώσεων.
Εφιστούμε την προσοχή των παραγωγών να κάνουν χρήση μόνο σκευασμάτων τα οποία έχουν πάρει έγκριση για κάθε καλλιέργεια και το προϊόν να συλλέγεται για την αγορά μετά το χρονικό διάστημα ασφαλείας που αναφέρεται στην ετικέτα και όχι νωρίτερα από αυτή.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία με την επισήμανση ότι η μόνη αρμόδια Αρχή για τη διεξαγωγή ελέγχων και την ανακοίνωση επισήμων στοιχείων είναι η Υπηρεσία μας.
Υπεύθυνη για τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε νωπά προϊόντα: Α. Γρηγοράκου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
M.Ε.Ν.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοσίευση σχολίου