Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ – ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Πρόταση ΔΣ για χαρακτηρισμό των παραπάνω περιοχών ως αυτοτελών οικισμών του Δήμου Ευρώτα

Με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα, κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2011, ετέθη προς συζήτηση το ζήτημα ανακήρυξης ως αυτοτελών οικισμών -εν όψει της απογραφής του 2011- των παρακάτω περιοχών:

Ειδικότερα, ομόφωνα ψηφίσθηκε η πρόταση του αντιδημάρχου κου Δ. Διαμαντάκου να χαρακτηριστεί η <<ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ>>, γενέτειρα του αείμνηστου ποιητή και πεζογράφου Νικηφόρου Βρεττάκου, ως αυτοτελής οικισμός.
Παράλληλα, ομόφωνα ψηφίστηκε και η πρόταση - πρωτοβουλία του αντιδημάρχου κου Ηλία Παναγιωτακάκου, για το χαρακτηρισμό της -ως αυτοτελούς οικισμού- περιοχής <<ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ>>, που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Νιάτων.
Τέλος, ομόφωνα ψηφίστηκαν και οι προτάσεις των κκ. Ιω. Πλατανίτη, αντιδημάρχου και Γ. Σούμπαση, δημοτικού συμβούλου, να χαρακτηριστούν ως αυτοτελείς οικισμοί οι περιοχές <<ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΚΑ>> και <> αντίστοιχα, που ανήκουν στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Έλους.

Γραφείο Τύπου
Δημοσίευση σχολίου