Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΕΥΡΩΤΑ

Ορίστηκαν τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ευρώτα, κατά την 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει Πρόεδρο και μέλη του Σ.Ε.Μ. τους εξής:

- Ηλία Παναγιωτακάκο - Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος
- Σταματάκου Σταυρούλα - Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- Βέρδο Δήμο - Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα - Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος
- Μαυροματίδη Μαρία - Κοινωνιολόγος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα, Μέλος
- Ραντίνκα Τσανκόβα Χρίστοβα (Radinka Cankova Hristova) - Μετανάστρια (Βουλγαρία), Μέλος
- Μιμόζα Στερζεντσένκο - Μετανάστρια (Γεωργία), Μέλος
- Μαρία Ιλιάνα Ραντέσκου Κρητικάκου (Maria lliiana Radescu Kritikakos)- Μετανάστρια (Ρουμανία), Μέλος
- Μάριους Χοτάρ (Μarious Hotar) - Mετανάστης (Ρουμανία), Μέλος

Έργο του Συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου, για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κτλ., κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γραφείο Τύπου Δήμου Ευρώτα

Δημοσίευση σχολίου