Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Παράταση μέχρι το τέλος του 2012 ζήτησε με επιστολή του προς το ΥΠ.Α.Α.Τ. ο Η. Παναγιωτακάκος

Επιστολή απέστειλε ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα Ηλίας Παναγιωτακάκος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Δριβελέγκα. Αντικείμενο της επιστολής, η οποία κοινοποιήθηκε στους Γενικούς Γραμματείς του ΥΠ.Α.Α.Τ. κ.κ. Μπαζώτη- Μητσώνη και Κανελλόπουλο, αποτέλεσε το θέμα των διαδικασιών χορήγησης αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, αλλά και άμεση έκδοση της ΚΥΑ που θα καθορίζει εκ νέου τις προϋποθέσεις αδειδότησης.
Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί
Οι διαδικασίες για τη χορήγηση των αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική απόφαση 150559/16-6-2011. Με την αριθμ. 160143/8-12-2011 ΚΥΑ , όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση της άδειας μέχρι την 16η Ιουνίου 2012.
Με το από 24-2-2012 Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερωθήκαμε για επικείμενη τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/16-6-2011 με στόχο,
- την απαλλαγή του αγρότη-κατόχου γεώτρησης από οποιοδήποτε κόστος
- την απλούστευση διαδικασιών
- τη συγκέντρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιόπιστων τεχνικών στοιχείων για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις και
- τον προσδιορισμό και την καταγραφή της γεωγραφικής θέσης της γεώτρησης χωρίς κόστος για τον αγρότη
Σε αναμονή της υπογραφής της προαναφερθείσας τροποποιητικής ΚΥΑ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν καθυστερήσει την προετοιμασία των φακέλων και την κατάθεση των αιτήσεων για την χορήγηση των αδειών.
Καθώς όμως οι ενέργειες για τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και επειδή η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι από τα σοβαρότερα θέματα της εποχής μας, η πρότασή μας είναι, να δοθεί παράταση του χρόνου κατάθεσης των δικαιολογητικών, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, αλλά και να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ που θα καθορίζει εκ νέου τις προϋποθέσεις αδειοδότησης με γνώμονα τις αρχές της επιστήμης και την αποφυγή των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στα αιτήματά μας, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα τόσο για τις δημοτικές γεωτρήσεις όσο και για τις γεωτρήσεις που αφορούν τον αγρότη – κτηνοτρόφο του Δήμου Ευρώτα, αλλά και συνολικότερα της χώρας.

Τροποποιημένη ΚΥΑ ΕΔΩ
Δημοσίευση σχολίου