Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-03-2012) οι κάτοχοι δημοσίων εκτάσεων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς τους, εφόσον η έκταση δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα και αποδεικνύεται η κατοχή αυτών πριν την 5-6-1993.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές, χώροι και ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αιγιαλός και παραλίες.
Στην αίτηση το κατεχόμενο ακίνητο θα πρέπει να περιγράφεται κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δεληγιάννη 9, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη.
Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής ή αγοραίας αξίας του ακινήτου, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και ασκεί σ’ αυτό αγροτική χρήση, οπότε ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) της αξίας του.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 22/09/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας και στα τηλέφωνα 2731093800 εσωτ. 1118 και 1115

Δημοσίευση σχολίου