Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Προϋποθέσεις για είσπραξη πρόσθετης ενίσχυσης, για τις επιτραπέζιες ελιές

Μια από τις σημαντικότερες ενισχύσεις για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς αποτελεί το ποιοτικό παρακράτημα (άρθρο 68). Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για την είσπραξή του; Στο ρεπορτάζ αυτό ο ΑγροΤύπος σας παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί οι οποίοι επιθυμούν να ενισχυθούν από το μέτρο
. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε χρόνο (και ισχύουν και για την ελαιοκομική περίοδο 2012) απαραίτητη προϋπόθεση – για τους ελαιοπαραγωγούς – προκειμένου να εισπράξουν το κοινοτικό ποιοτικό πριμ (παρακράτημα) για επιτραπέζιες αποτελεί μεταξύ άλλων, να έχουν επεξεργαστεί τον ελαιόκαρπό τους σε μονάδες που διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙSO 22000:2005 (σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων). Αυτό αναφέρει η απόφαση για την εφαρμογή του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκοµικών προϊόντων (ΦΕΚ Β 778/2010), η οποία έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι περιοχές

Σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι του ποιοτικού πριμ για τις επιτραπέζιες ελιές είναι, οι ελαιοπαραγωγοί που καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Οι περιοχές ΠΟΠ είναι η Αργολίδα (Κρανίδι, Λυγουριό, Ασκληπείου), η Λακωνία (Κροκεές, Πέτρινα), η Μεσσηνία (Καλαμάτα), το Ηράκλειο (Αρχάνες, Βιάννος, Πεζά), το Λασίθι (Σητεία), το Ρέθυμνο (βόρειος Μυλοπόταμος) και τα Χανιά (Αποκόρωνας, Κολυμπάρι). Οι περιοχές ΠΓΕ είναι η Ζάκυνθος, Θάσος, Κεφαλλονιά, Λακωνία, Λέσβος, Ολυμπία, Πρέβεζα, Ρόδος, Σάμος και Χανιά. Προϋπόθεση, επίσης, αποτελεί οι ελαιοπαραγωγοί να καλλιεργούν τηρώντας τις διαδικασίες είτε της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, είτε της βιολογικής γεωργίας και να επιβλέπονται από αντίστοιχο πιστοποιητικό οργανισμό.

Εκτός ενίσχυσης

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι παραγωγοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης, στο πλαίσιο των δράσεων 2,1 και 2,2 του μέτρου 132 και της δράσης 1,1 του μέτρου 214 (που αφορά τη βιολογική γεωργία) του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Έλεγχοι

Μπορούν ωστόσο να λάβουν ενίσχυση οι παραγωγοί των οποίων έχουν λήξει οι δεσμεύσεις ή δεν λαμβάνουν κάποια ενίσχυση από τις προαναφερόμενες δράσεις.
Οι πιστοποιητικοί οργανισμοί οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των πιστοποιημένων παραγωγών τους στον ΟΠΕΓΕΠ και να αποστείλουν τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης επίσης στον ΟΠΕΓΕΠ, προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρωτικοί έλεγχοι και να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αρχεία των εν δυνάμει δικαιούχων του μέτρου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ακόμη ο παραγωγός να παραδίδει το προϊόν του σε επιχειρήσεις (μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας
ελιάς) οι οποίες κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σχετικά με τη τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Τι αναφέρει η Υπουργική Απόφαση

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τελευταία Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β αρ. Φυλ 323/2010) η στήριξη καταβάλλεται υπό μορφή πρόσθετης ενίσχυσης στους δικαιούχους ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
  • Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), που τηρούν τους αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις κάτωθι πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις:
α) των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1. και AGRO 2.2. του AGROCERT ΟΠΕΓΕΠ, ή
β) των αρχών της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμοί 834/2007 του Συμβουλίου και 889/2008 της Επιτροπής).
  • Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 ή/και της δράσης 1.1. του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης.
  • Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.
  • Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών ανέρχεται στα 300 ευρώ ανά εκτάριο. Το ακριβές ύψος της ανά εκτάριο πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων των γεωργών.πηγη
Δείτε εδώ την σχετική Υπουργική Απόφαση
Δημοσίευση σχολίου