Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Παράταση προθεσμίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Ευρώτα.

Την εξάμηνη παράταση της δοθείσας προθεσμίας, πέραν της 7ης Οκτωβρίου, αναφορικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού, ζήτησε με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα κος Ηλ. Παναγιωτακάκος.
 Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:
 Θέμα: «Παράταση προθεσμίας εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών»
 Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
 Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την ΚΥΑ 20124/8-6-12 (ΦΕΚ 1828/8-6-12 τ. Β’) που αφορά στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού, η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, λήγει στις 07-10-12.
 Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπολιτών μας παρακαλούμε όπως προβείτε σε παράταση τουλάχιστον έξι μηνών αυτής της προθεσμίας ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στο καθεστώς της ρύθμισης.
 Η πρωτοφανής οικονομική κρίση γνωρίζετε, ότι πλήττει πολυεπίπεδα την ελληνική οικογένεια και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες. Γι’ αυτό επανερχόμαστε στο αίτημα μας που αφορά στην αύξηση του συνόλου των βασικών φυσικών προσώπων απ’ τα 10.000€ στα 75.000€ (όριο που περιλαμβάνει τα νομικά πρόσωπα).
 Είναι επιβεβλημένη αυτή η θεσμική/ νομική κατοχύρωση αυτού του αιτήματος, ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να ανταποκριθούν θετικά στις υποχρεώσεις τους. Αυτή η ρύθμιση θα δώσει καλύτερες και ευνοϊκότερες προοπτικές για την είσπραξη των οφειλών από τους Δήμους.
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ
Δημοσίευση σχολίου