Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Επιστολή του προς το ΥΠ.Α.Α.Τ.για την ανεξέλεγκτη εισαγωγή κηπευτικών.

 Την αδήριτη ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που παράγουν οι δημότες του, εξέφρασε ο Δήμος Ευρώτα. Αφορμή οι συνεχιζόμενες καταγγελίες αγροτικών συλλόγων ανά την επικράτεια περί ανεξέλεγκτης εισαγωγής ντομάτας από την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ. Το προϊόν αυτό, δεν έχει υπαχθεί σε καμία διαδικασία ελέγχου, ούτε πληροί τους όρους που θέτει η Ε.Ε..
Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων, ο κος Παναγιωτακάκος ζητά αυστηρούς ελέγχους και διασφάλιση της ποιότητας, του εισοδήματος και του κόπου των Ελλήνων αγροτών.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί
Όπως γνωρίζετε γίνεται μεγάλη εισαγωγή τομάτας το τελευταίο διάστημα από την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ. (Fyrom). Όμως οι καλλιεργητικές τεχνικές και η χρήση φυτοφαρμάκων, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις χώρες αυτές δεν ακολουθούν τους όρους τις Ε.Ε.
Ο Δήμος μας παράγει προϊόντα ποιοτικά και υψηλής διατροφικής αξίας. Οι παραγωγοί μας παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες κρατούν τα προϊόντα ασφαλή και υγιεινά για τον καταναλωτή και σύμφωνα με τους κανονισμούς τις Ε.Ε. και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρακαλούμε λοιπόν για τον μεγαλύτερο και ασφαλέστερο αριθμό ελέγχων στα σημεία εισαγωγής και πώλησης. Μόνο έτσι θα αποτραπεί η ανεξέλεγκτη εισαγωγή κηπευτικών προϊόντων απ’ τις ανωτέρω χώρες. Έχουμε χρέος και υποχρέωση  οι θεσμικοί φορείς, κυρίως όμως η κυβέρνηση να διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων και το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών.
Συνεπώς και πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις στο μείζον πρόβλημα και να εφαρμοσθούν οι κανόνες και το κοινοτικό δίκαιο, που τόσο αδρά πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες όλους τους άλλους τομείς.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ
Δημοσίευση σχολίου