Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους της Ε.Ε. για το έτος 2013.



Ο Δήμος Ευρώτα επιλέχθηκε ως φορέας εκπροσώπησης που μεσολαβεί για τη Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους της Ε.Ε. για το έτος 2013.
Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν στην Ελλάδα.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους άπορους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και είναι:

1.  Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2.  Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
α. για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι 10.700 €
β. για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 11.520 €
γ. για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 14.400 €
δ. για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280 €
ε. για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €
3.  Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 65% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 01/05/2013 έως 31/05/2013 ως εξής:
-    Οι κάτοικοι των Δ.Ε. Σκάλας (Δ.Κ. Σκάλας και Τ.Κ. Βρονταμά, Γράμμουσας, Περιστερίου, Λεήμονα και Στεφανιάς) και Έλους (Δ.Κ. Βλαχιώτη και Τ.Κ. Μυρτιάς, Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών και Έλους) στο Δημαρχείο Σκάλας.
-    Οι κάτοικοι της Δ.Ε. Γερονθρών (Τ.Κ. Γερακίου, Αλεποχωρίου, Καλλιθέας και Καρίτσας) στο ΚΕΠ Γερακίου
-    Οι κάτοικοι της Δ.Ε. Κροκεών (Τ.Κ. Κροκεών, Δαφνίου, Λαγίου και Βασιλακίου) στο ΚΕΠ Κροκεών.
-    Οι κάτοικοι της Δ.Ε. Νιάτων (Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, Νιάτων, Απιδέας, και Κρεμαστής) στο ΚΕΠ Αγίου Δημητρίου Ζάρακος.
Ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να κάνει αίτηση μόνο σε ένα φορέα διότι θα γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος με το ΑΦΜ του στο Υ.Π.Α.Α.Τ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ
Δημοσίευση σχολίου