Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

             
ΠΡΟΣ:
1)ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κο   Γεώργιο Καρασμάνη
2)ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Κο Πάρη Κουκουλόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κο Λεωνίδα Γρηγοράκο, Βουλευτή Λακωνίας
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Κο Πέτρο Τατούλη
3)ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Κα Αδαμαντία Τζανετέα
4)ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Κο Ιωάννη Γρυπιώτη
5)ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 Κο Ηρακλή Τριχείλη
6)ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
Κο Γρηγόρη Αποστολάκο
7)ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΣΕΓΕΣ
Κο Τζανέτο Καραμίχα  
8)  Κο Αθανάσιο Δαβάκη, Βουλευτή Λακωνίας
9)  Κα Φεβρωνία Πατριανάκου, Βουλευτή Λακωνίας

Αξιότιμοι κύριοι
Μια ακόμα πολύ δύσκολη χρονιά (την χειρότερη των τελευταίων 25 χρόνων) βιώνουμε εμείς οι παραγωγοί των εσπεριδοειδών χειμωνιάτικων ομφαλοφόρων πορτοκαλιών δηλ. Μέρλιν,Ναβαλίνες αλλά και των όψιμων πορτοκαλιών ποικιλίας Valencia στην Λακωνία και συγκεκριμένα στους 2 δήμους της Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας,στο Δήμο Ευρώτα και στο Δήμο Μονεμβασίας.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ!!!!
Οι εξαγωγές ήταν και είναι ασήμαντες από την έναρξη της εμπορικής περιόδου και η ζήτηση στην εσωτερική αγορά υποτονική παρά το γεγονός ότι οι τιμές του παραγωγού είναι πολλή κάτω του κόστους. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι τιμές στους παραγωγούς στο δέντρο για τα χειμωνιάτικα ομφαλοφόρα ήταν από 0,03λεπτα του ευρώ έως και 0,08 ενώ στα VALENCIA οι τιμές στο δένδρο ξεκίνησαν στα 0,10 λεπτά του ευρώ και πολύ γρήγορα έφτασαν στα 0,04-0,06  λεπτά του ευρώ.
Παρόλα αυτά το ΥΠΑΑΤ φαίνεται να αδιαφορεί και να αδρανεί πλήρως. Σε πολλά κτήματα οι παραγωγοί μας  λόγω της έλλειψης ρευστότητας έχουν περιορίσει σημαντικά τις καλλιεργητικές τους φροντίδες με αποτέλεσμα ποιοτικά υποβαθμισμένους καρπούς και χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις.
Έχοντας φτάσει πλέον στο σημείο μηδέν στο τομέα των εσπεριδοειδών στην Νότια Λακωνία, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών Σκάλας με 2000 μέλη-παραγωγούς καταθέτει τις εξής προτάσεις για την αναστροφή της υπάρχουσας  κατάστασης:
1) Να ξεκινήσει άμεσα η ενεργοποίηση των κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (de minimis) με τεκμηρίωση του αιτήματος στην Ε.Ε. για τους παραγωγούς εσπεριδοειδών στην Νότια Λακωνία και συγκεκριμένα στον Δήμο Ευρώτα και Δήμο  Μονεμβασίας.  Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας καταβάλλονται από τα κράτη- μέλη με την έγκριση της Ε.Ε. σε περιπτώσεις που υπάρχουν απρόβλεπτες μεταβολές που θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά αποτελέσματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως συμβαίνει σήμερα με την βιωσιμότητα της  εσπεριδοκαλλιέργειας στην Νότια Λακωνία.
2) Το ύψος των ενισχύσεων de minimis  πρέπει να φτάνει τα 200 ευρώ ανά στρέμμα. 
3) Ζητάμε για την επόμενη τριετία 2015-2016 και 2017 το ανώτατο σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στις επιχειρήσεις του τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων να αυξηθεί από 75.382.500 ευρώ σε 120.000.000 για την διαχείριση κρίσεων στην πρωτογενή παραγωγή.
4) Να εκπονηθεί επιτέλους μια Εθνική Στρατηγική για τα εσπεριδοειδή. Τα αποσπασματικά μέτρα, οι αυτοσχεδιασμοί και η απλή εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών οδήγησαν στο περιθώριο τον τομέα.
5) Στα πλαίσια της υπό διαμόρφωση νέας ΚΑΠ 2014-2020  να υιοθετηθεί από την χωρά η “σύνδεση” της οικονομικής ενίσχυσης με την χυμοποίηση. Η “συνδεδεμένη ενίσχυση” προβλέπεται από τον κανονισμό που έχει συντάξει η Επιτροπή για την νέα ΚΑΠ σε ποσοστό μέχρι 8% επί του συνολικού ύψους της οικονομικής ενίσχυσης  του κράτους μέλους, ανά έτος ποσοστό που για την Ελλάδα φτάνει το 13%, είναι δε δικαίωμα του κράτους –μέλους να το ασκήσει η όχι. Θα πρέπει η Ελλάδα μέχρι την 1η Αυγούστου 2014 να αποφασίσει εάν υλοποιήσει το σχετικό πρόγραμμα από το 2015-2020, δηλ εάν θα υιοθετήσει την εφαρμογή “συνδεδεμένης” οικονομικής ενίσχυσης στην χυμοποίηση με πολλαπλά οφέλη σε όλο τον τομέα των εσπεριδοειδών όπως:
α)Στην αγορά νωπών, η όποια θα αποσυμφορείται από τις πλεονάζουσες ποσότητες, έτσι ώστε να ισορροπεί η προσφορά με τη ζήτηση ,οι τιμές να συγκρατούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των παραγώγων από τους εξαγωγείς(κατάρρευση τιμών τα τελευταία εμπορικά έτη 2010,2011,2012,2014).
β)Θα αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός του υγιούς εμπορίου νωπών από τα ευτελούς άξιας εβγάλματα συσκευαστηρίων η από τα ποιοτικά ακατάλληλα, που σήμερα οδηγούνται στην αγορά.
γ)Η συνολική τιμή της χυμοποίησης (εμπορική αξία + οικονομική ενίσχυση) θα λειτουργεί ως κατώτερη τιμή στην αγορά νωπών,δηλαδή έμμεσα οι τιμές των νωπών θα σταθεροποιούνται σε υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα και πάντως ψηλότερα από την εκάστοτε διαμορφούμενη συνολική τιμή χυμοποίησης.
δ)Θα ενισχυθεί η απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο και χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά  όχι μόνο δεν θα εγκαταλείψουν την παράγωγη τους αλλά θα την εντατικοποιήσουν εκ νέου.
ε)Οι  Ομάδες Παραγώγων Εσπεριδοειδών θα ισχυροποιηθούν, ως βασικό έργο άσκησης της αγροτικής πολιτικής στη χώρα, αφού θα δίνεται σε αυτές αυξημένη δυνατότητα προγραμματισμού και έλεγχου της συγκέντρωσης, διακίνησης, και διάθεσης της παραγωγής σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουμε ότι σήμερα οι Ομάδες  Παραγωγών απειλούνται με διάλυση, αφού λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης παρατηρείται το φαινόμενο  οι παραγωγοί  να εγκαταλείπουν τις Ομάδες Παραγωγών για να αποφύγουν τις όποιες κρατήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση του κύκλου εργασιών των ομάδων παραγωγών και κατά συνέπεια και του ύψους των επιχειρησιακών προγραμμάτων που μπορούν να υλοποιήσουν. Αποτέλεσμα,η απώλεια σημαντικών πόρων για τη χώρα, αφού αυτά επιχορηγούνται πλέον από την Ε.Ε.
6)Στα πλαίσια του πιο πάνω αιτήματος ο Α.Σ.Ε Σκάλας Λακωνίας προτείνει να διατεθεί ως “συνδεδεμένο τμήμα με την χυμοποίηση” την περίοδο 2015-2020 το ποσό των 17.680.000 ευρώ κατά έτος ,οικονομική ενίσχυση που ενδίδετε ως “συνδεδεμένη” επί τρεις  περιόδους χυμοποίησης, τα έτη  2008 και 2009(το 60% του συνόλου της τότε οικονομικής ενίσχυσης) με σαφώς θετικά αποτελέσματα στο σύνολο του τομέα (νωπά και μεταποιημένα
7) Να γίνει επιτέλους μια σοβαρή μελέτη των προοπτικών και των διαμορφούμενων τάσεων στην καταναλωτική αγορά καθώς και ένα μητρώο εσπεριδοειδών. Βάσει αυτών να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των εσπεριδοειδών, με κίνητρα για τους παραγωγούς, υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό για την διεύρυνση της περιόδου ωρίμανσης με νέες ποικιλίες, στοχεύοντας  στην παραγωγή ποιοτικών πιστοποιημένων εσπεριδοειδών βάσει των κανονισμών της Ε.Ε, έτσι ώστε να βελτιώσουν οι παραγωγοί την διαπραγματευτική τους δύναμη στα διάφορα καρτέλ και ολιγοπώλια και να συνάψουν μακροχρόνιες συμβάσεις με αλυσίδες super market στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
8) Να ενταθούν  οι έλεγχοι σε κάθε φορτίο με Εσπεριδοειδή από την Νότια Αφρική κυρίως σε πορτοκάλια Valencia για την ασθένεια Guignardia Citricarpa (μαύρη κηλίδα) σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά σύμφωνα με στοιχεία της Commission, στην Ευρώπη η Νότια Αφρική πούλησε πάνω από 400.000 τόνους πορτοκάλια μέσα στο 2013.
Παρακαλούμε ένθερμα για τις ενέργειές σας ώστε ο αγροτικός κόσμος και δε ο τομέας των εσπεριδοειδών να έχει ένα καλύτερο παρόν για να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον.
Με τις θερμότερες ευχές μας για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τα τιμής,
Εκ του Δ.Σ. του Α.Σ.Ε ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος

Στυλιανός  Σαρρής

Δημοσίευση σχολίου