Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Από 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Σήμερα 2 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 το πρωί στο Δημαρχείο του Δήμου Ευρώτα , προσήλθαν τα τακτικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα όπου εξέλεξαν πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα, όπως επίσης και τους συμβούλους για την Οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας.
Απόντες από την σημερινή συνεδρίαση ήταν, ο Αλεξανδράκος Γεώργιος,  Τσίπουρας Χρήστος, λόγω υγείας και ο Μοτσάκος Νικόλαος.
Από την ψηφοφορία που προέκυψε  εκλέγονται :
Πρόεδρος του  δημοτικού συμβουλίου ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γραμματέας δημοτικού συμβουλίου    ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
 3. ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
 4. ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 5. ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 4. ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ
 5. ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 2. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 4. ΠΟΛΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 5. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΒΕΡΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
 4. ΓΚΑΜΟΥΛΑΚΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 5. ΣΠΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορίστηκαν από τον δήμαρχο,αντιδήμαρχοι οι:
 1. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 3. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 4. ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ
H  θητεία τους θα έχει διάρκεια  δύο ετών και οι αρμοδιότητες  των αντιδημάρχων, θα είναι οι παρακάτω:
Η κα. Χρήστου - Μιχαλούτσου Νικολέτα:
• Εποπτεία Δημοτικής Ενότητας Γερονθρών
• Υπεύθυνη Συντονισμού τοπικών – δημοτικών Κοινοτήτων
• Υπεύθυνη Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης
• Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Γερονθρών:
• Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
• Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την δημοτική ενότητα.
 Ο κ. Πλατανίτης Ιωάννης :
• Εποπτεία Δημοτικής Ενότητας Έλους
• Εποπτεία Τεχνικών Υπηρεσιών - Προγραμματισμού
• Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας
• Υπεύθυνο για θέματα Έργων – Εργασιών - Προμηθειών
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Έλους:
• Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
• Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την δημοτική ενότητα.
 Ο κ. Διαμαντάκος Δημήτριος:
• Εποπτεία Δημοτικής Ενότητας Κροκεών
• Εποπτεία σε θέματα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
• Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας
• Υπεύθυνο για θέματα Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης
• Υπεύθυνο για θέματα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κροκεών:
• Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
• Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την δημοτική ενότητα.
Ο κ. Παυλάκης Παναγιώτης:
• Εποπτεία Δημοτικής Ενότητας Νιάτων
• Εποπτεία σε θέματα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
• Υπεύθυνο για θέματα ποιότητας ζωής
• Υπεύθυνο για θέματα Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Νιάτων:
• Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
• Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την δημοτική ενότητα.
 Ο κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος:
• Εποπτεία Δημοτικής Ενότητας Σκάλας
• Εποπτεία Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
• Υπεύθυνο για θέματα Μηχανοργάνωσης
• Υπεύθυνο για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας
• Υπεύθυνο για θέματα προσωπικού
• Υπεύθυνο γεωργικών – κτηνοτροφικών θεμάτων
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σκάλας:
• Σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
• Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
• Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
• Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
• Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την δημοτική ενότητα.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Διαμαντάκου Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Παναγιωτακάκος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πλατανίτη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντάκος Δημήτριος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παυλάκη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μιχαλούτσου Νικολέτα, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μιχαλούτσου Νικολέτας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παυλάκη Παναγιώτη.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτακάκος Ηλίας που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Διαμαντάκο Δημήτριο.

Το απογευμα και ώρα 18:00 ακολουθησε η ίδια διαδικασία, για την εκλογή των προέδρων και των αντιπροέδρων των Δημοτικων Κοινοτητων  των Δήμων (Έλους - Σκάλας).
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ
 1. ΖΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ
 1. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ψηφοφορία για την δημοτική κοινότητα Σκάλας επιφύλαξε μια έκπληξη.Συγκεκριμένα οι διαφωνία για την εκλογή πρόεδρου μεταξύ των συμβούλων της συμπολιτεύσεως ,είχε σαν αποτέλεσμα την εκλογή  αντιπροέδρου από την αντιπολίτευση.
Εύχομαι στο Δήμαρχο,στους Αντιδημάρχους  και στους  Δημοτικούς Συμβούλους, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο τους και με τις αποφάσεις του να συμβάλουν στη λύση των προβλημάτων του Δήμου Ευρώτα.
Δημοσίευση σχολίου