Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 05:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών αξίας έως 2.934,70 €, για το οικον. έτος 2011.
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου – μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του αρθ. 67 Π.Δ. 28/80, αξίας άνω των 2.934,70 €, για το οικον. έτος 2011.
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεσης (αρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ) για το οικον. έτος 2011.
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €, οικον. έτους 2011.
Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου – μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,41 €, οικον. έτους 2011.
Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων – μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στο Δήμο Ευρώτα.
Εισηγητής: Βέρδος Δήμος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών του Δήμου Ευρώτα.
Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη συνεργασία του Δήμου – Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τραπεζών.
Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ελένη Ε. Δεντάκου
Δημοσίευση σχολίου