Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/1/2011:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/01/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις 16/02/2011 όπου θα συζητηθεί αγωγή της Αντωνίας Θανοπούλου
2. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείο Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 15/02/2011 όπου θα συζητηθεί αγωγή της Ο.Ε «ΤΟΠΟΤΕΧΝΙΚΗ»
3. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις 16/02/2011 όπου θα συζητηθεί αίτηση της Μαρίας συζ. Ρόμπερτ Ντεπώ.
4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις 12/1/2011 όπου θα συζητηθεί αίτηση ακύρωσης της Σοφίας-Δάφνης Σημίτη
5. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά την δικάσιμο αυτού στις 12/1/2011 όπου θα συζητηθεί προσφυγή του Δέδε Σπύρου
6. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την δικάσιμο αυτού στις 14/06/2011 όπου θα συζητηθεί έφεση του Παναγιώτη Καλού κλπ
7. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», Αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕ Α.Ε.-ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, π/υ 8.280.000,00€
8. Έγκριση ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
9. Έγκριση προμήθειας ραφιών τύπου DEXION για την αρχειοθέτηση των οικονομικών στοιχείων της Δ/νσης Οικονομικού της τέως Ν. Α. Αρκαδίας
10. Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για κατασκευή ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. Έγκριση αναγκαιότητας απομαγνητοφώνησης και στοιχειοθέτησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αντιπεριφερειάρχης
Δημοσίευση σχολίου