Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ- ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Το Έκκλησιαστικό συμβούλιο του Ένοριακού Ίερού Ναού Ύπαπαντής Του Κύριου. προσκαλούν τούς πιστούς χριστιανούς να προσέλθουν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις ίερές άκολουθίες, πού θά τελεσθούν στον ίερό ναό Ύπαπαντής Τού Κυρίου στο Περιστέρι ,έπ εύκαιρία τής Ύπαπαντής Τού Κύριου.

Τήν παραμονή τής έορτής Τρίτη 01-02-11 καί ώρα 6η μ.μ. θά τελεσθεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστανταντούντος τού Σεβ/τάτου Μητροπολίτου μάς κ. Εύσταθίου,μέτ Άρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.
Τήν δέ κυριόνιμον ήμέρα ό Όρθρος και ή Θεία Λειτουργία,μέ τήν συμμετοχή ίερέων τών όμορων ένοριών .
Θά μάς δώση μεγάλη χαρά ή παρουσία σας στήν προσευχή
Εύχαριστούμε καί χρόνια πολλά.
Ο έφημέριος Περιστερίου καί τό Έκκλ/κό Συμβούλιο Περιστερίου
Δημοσίευση σχολίου