Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Κύριοι Υφυπουργοί,
Μεταξύ των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση του 2007 για τη στήριξη των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών ήταν η χρηματοδότησή τους με χαμηλά επιτόκια.
Λόγω όμως του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αγγίζει σήμερα το 5% και οι ταλαιπωρημένες επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών καλούνται να πληρώσουν επιτόκιο περίπου 8,8% γεγονός που πολλές φορές τα καθιστά υψηλότερα και απ’ αυτά της αγοράς.
Στην πραγματικότητα λοιπόν οι επιχειρήσεις αυτές δε λαμβάνουν τη βοήθεια που ο νομοθέτης προσδοκούσε να προσφέρει σε μια εποχή που έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα ρευστότητας και τη χαμηλή κίνηση στην αγορά λόγω οικονομικής ύφεσης όσο και τα κατάλοιπα των προβλημάτων των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.
Σε απόδοση της αρχικής δικαιοσύνης που ο νομοθέτης θέλησε να αποδώσει στις επιχειρήσεις αυτές και προσαρμόζοντάς τη στις σημερινές συνθήκες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αλλάξει το επιτόκιο βάσης με την υποκατάσταση του επιτοκίου ΕΓΕΔ με αυτό της διατραπεζικής αγοράς της Ευρωζώνης, δηλ. του EURIBOR.
Θεωρώντας ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιβιώσουν θα πρέπει εκτιμηθούν από την πολιτεία με το ανάλογο ενδιαφέρον και εκτίμηση των συνθηκών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται, αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΔΗΣ
Δημοσίευση σχολίου