Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 και ώρα 06:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αρ. 6/ 2012 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα Ευρώτειος Πολιτεία.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αρ. 7/ 2012 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα Ευρώτειος Πολιτεία.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αρ. 8/ 2012 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα Ευρώτειος Πολιτεία.

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της αρ. 11/ 2012 ΑΔΣ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος».

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αρ. 15/ 2012 ΑΔΣ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος».

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με πρόσληψη προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584 / 07 και του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 4071 / 2012.

Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Σκάλας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013»

Εισηγητής: Παπαχρήστου Ευθύμιος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Σκάλας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013»

Εισηγητής: Παπαχρήστου Ευθύμιος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Παράκαμψη οικισμού Μυρτιάς» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013»

Εισηγητής: Βέρδος Δήμος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κροκεών» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013»

Εισηγητής: Πολολός Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με την ένταξη της πράξης «Κατασκευή έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας Λακωνίας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013»- Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων ύδρευσης Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» - Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση σχετικά με την ένταξη της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Βλαχιώτη» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013» - Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου Ευρώτα στο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»

Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Συμπληρωματική της 26 / 2012 ΑΔΣ, που αφορά το βεβαιωτικό κατάλογο δικαιώματος βοσκής.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ελένη Ε. Δεντάκου
Δημοσίευση σχολίου