Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε ο Νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α΄/12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει το νέο νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) στη θέση:
Παραγωγικοί Κλάδοι – Ζωική Παραγωγή – Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων και Μέσων.
Σημειώνεται ότι η εξαίρεση από την κατεδάφιση των σταβλικών εγκαταστάσεων έχει παραταθεί και ισχύει μέχρι τις 30-6-2012, χωρίς να δύναται να δοθεί άλλη παράταση. Ως εκ τούτου όσοι ιδιοκτήτες κατέχουν αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Νόμου, θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση.
Δημοσίευση σχολίου