Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Οδηγίες προς καταναλωτές ενόψει Πάσχα


Λαμπρή


Εν όψει των Εορτών του Πάσχα και της αυξημένης ζήτησης προϊόντων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες αυτές και ειδικά την πώληση σφαγίων αμνοεριφίων επισημαίνουμε στους καταναλωτές τα παρακάτω:
1) Όλα τα σφάγια αμνοεριφίων που πωλούνται στην ελληνική αγορά θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία , να έχουν υποβληθεί στον απαραίτητο κτηνιατρικό – υγειονομικό έλεγχο και να φέρουν σήμα καταλληλότητας - σφραγίδα σύμφωνά με τις προβλεπόμενες διατάξεις .
2) Η πώληση των αμνοεριφίων απαιτεί την τήρηση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ιδιαίτερα την εξασφάλιση της ψυκτικής αλυσίδας και την κατάλληλη θερμοκρασία των χώρων συντήρησης και έκθεσης κρεάτων .
Η Πρ/νη της Δ/νσης
Αγροτικής Οικ/μίας & Κτην/κης
Δημοσίευση σχολίου