Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Στη Βαρκελώνη για το Διακρατικό Εργαστήριο η πρόεδρος του ΔΣ Ευρώτα


Στο 2ο Διακρατικό Εργαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου στη Βαρκελώνη, θα δώσει ‘’το παρών’’, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευρώτα. H κα Ελένη Δεντάκου, θα εκπροσωπήσει το Δήμο στο ‘’Διακρατικό Εργαστήριο’’, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ΄΄Δημιουργία δικτύου συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών- μελών της Ε.Ε.’’.

Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.), μέσω δράσεων- ενεργειών δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών, πληροφοριών και καλών πρακτικών.
Ειδικότερος στόχων των διακρατικών εργαστηρίων είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων από Σ.Ε.Μ. της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποβλέποντας στην ανάδειξη των κοινών προκλήσεων και εμπειριών, καθώς και στη διερεύνηση κοινών τρόπων δράσης.
Δημοσίευση σχολίου