Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ., ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συνήλθε την Κυριακή 6 Ιανουαρίου το Δ.Σ. Ευρώτα.
Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-8-2014 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε από την ψηφοφορία η κα Δεντάκου Ελένη, η οποία ομόφωνα επανεξελέγη (συγκέντρωσε 24 ψήφους, την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου), ενώ Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κος Αγρανιώτης Πέτρος.
Όσον αφορά στην εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
Τακτικά Μέλη: Παυλάκης Παναγιώτης,  Βέρδος Δήμος, Τσιμπίδης Γεώργιος και  Αλεξανδράκος Γεώργιος από την πλειοψηφία και  Μαστρογιαννάκος  Παναγιώτης και Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα από τη μειοψηφία.
Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ, 2. Πολολός Παναγιώτης και 3. Λυμπέρης Παναγιώτης από την πλειοψηφία και 1. Μυλωνάκου Μεταξία και 2. Σούμπασης Γεώργιος από τη μειοψηφία.
Η νέα σύσταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έχει ως εξής:
Τακτικά Μέλη: Μπαλαμπάνος Βασίλειος, Λυμπέρης Παναγιώτης,  Παπαχρήστου Ευθύμιος, Πολολός Παναγιώτης από την πλειοψηφία και Πετροπούλου Γκαμουλάκου Παρασκευή και Σταματάκου Σταυρούλα από τη μειοψηφία.
Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Αλεξανδράκος Γεώργιος, 2. Τσιμπίδης Γεώργιος και 3. Βέρδος Δήμος από την πλειοψηφία και  1. Μυλωνάκου Μεταξία και 2. Αγγελέτου Ολυμπία από τη μειοψηφία.
Δημοσίευση σχολίου