Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Ο δήμος Ευρώτα συμμετέχει με έξι ευρωπαϊκούς δήμους για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο Δήμος Ευρώτα γίνεται εταίρος σε ένα πρόγραμμα
της Ε.Ε. που αφορά χώρες με πλούσια πολιτισμική
και περιβαλλοντική κληρονομιά και αποσκοπεί στην ανάπτυξη
και προώθηση του τουρισμού στις χώρες αυτές. Θα συμμετάσχουν
6 ευρωπαϊκοί δήμοι και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:1. Birgu (Malta) από 4 – 8 Σεπτεμβρίου 2013
2. Ευρώτας (Greece) απο 13 – 17 Φεβρουαρίου 2014
3. Svezzia (Italy) από 21 – 25 Μαρτίου 2014
4. Brezno(Slovakia) από 28 Μαϊου – 1 Ιουνίου 2014
5. Zlatar (Croazia) από 1 – 6 Αυγούστου 2014
6. Belvi (Sardegnia) από 18 – 21 Σεπτεμβρίου 2014
Οι χώρες θα υπογράψουν συμφωνία εταιρικής σχέσης
και θα προβληθούν σε όλη την Ευρώπη παραγωγικές
πρακτικές ανάπτυξης του τουρισμού κάθε χώρας ξεχωριστά
Δημοσίευση σχολίου