Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ.

The Association of Valencian Growers (AVA-Asaja) has estimated at 61 million Euro the losses caused by hailstorms on citrus plantations and vineyards of Utiel-Requena, la Ribera and la Marina. In Marina Alta, which suffered the most damages, according to the association, around 10,000 hectares have been affected and losses have been estimated at 40 million Euro.

Citrus plantations have received the most damage, particularly the later varieties and the early ones for the next season, but also other crops, such as kakis, almonds or olives.

In La Ribera, losses amount to 11 million Euro, according to AVA's estimations, which correspond to citrus, kakis and vegetables, while in the region of Utiel-Requena, grapes have been the most affected crop, with damages estimated at around 10 million Euro.

In La Marina, losses are mostly of citrus in the municipalities of Xàbia and Gata de Gorgos. In Xàbia, some batches ready to be harvested have been completely destroyed, and this is also the case in Beniarbeig, Benidoleig and Pedreguer, while in Pego, Denia and Sanet i Negrals, the extent of the damage has been variable.

In Novelda, 25% of the table grape acreage presents severe damages, and in another 25% of the land, 40 to 80% of the fruit has been affected, according to Asaja Alicante.

In la Vega Baja, the lands affected are again mostly citrus plantations which, just like in the case of cherries, had already received damages earlier in the season.

COAG has asked the national and regional Governments for tax reductions, soft loans for growers in the most affected areas and extensions in the repayment of loans to young growers.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  GOOGLE
 Ο Σύλλογος Βαλένθια καλλιεργητές (AVA-ASAJA) έχει εκτιμηθεί σε 61 εκατ. ευρώ οι ζημίες που προκαλούνται από την χαλαζόπτωση στις φυτείες εσπεριδοειδών και τους αμπελώνες της Utiel-Requena, la Ribera και la Marina. Στο Marina Alta, η οποία υπέστη τις περισσότερες ζημιές, σύμφωνα με την ένωση, έχουν περίπου 10.000 εκτάρια έχουν επηρεαστεί και οι απώλειες έχουν υπολογιστεί σε 40 εκατομμύρια ευρώ.

Φυτείες εσπεριδοειδών έχουν λάβει τη μεγαλύτερη ζημιά, ιδιαίτερα οι όψιμες ποικιλίες και οι αρχές αυτές για την επόμενη σεζόν, αλλά και άλλες καλλιέργειες, όπως τα αμύγδαλα κάκι ή ελιές.

Στο La Ribera, ζημίες ανέρχονται σε 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του AVA, που αντιστοιχούν σε εσπεριδοειδή, κάκι και τα λαχανικά, ενώ στην περιοχή της Utiel-Requena, τα σταφύλια ήταν η πιο πληγείσα καλλιέργεια, με ζημιές που εκτιμώνται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ .

Στο La Marina, οι απώλειες είναι κυρίως εσπεριδοειδή στους δήμους Xàbia και Gata de Gorgos. Στην Xàbia, έχουν ορισμένες παρτίδες έτοιμο για συγκομιδή έχουν καταστραφεί εντελώς, και αυτό είναι επίσης η περίπτωση Beniarbeig, Benidoleig και Pedreguer, ενώ σε Pego, Denia και Sanet i Negrals, η έκταση των ζημιών έχει μεταβλητή.

Στην Novelda, το 25% των εκτάσεων επιτραπέζιων σταφυλιών παρουσιάζει σοβαρές ζημιές και σε ένα άλλο 25% της γης, 40 έως 80% των καρπών έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με την ASAJA Αλικάντε.

Σε la Vega Baja, τα εδάφη που πλήττονται είναι και πάλι κυρίως φυτείες εσπεριδοειδών η οποία, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των κερασιών, είχε ήδη λάβει αποζημίωση νωρίτερα στη σεζόν.

ΠΗΓΗ 
Δημοσίευση σχολίου