Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Ο Δήμος Ευρώτα κοντά στους πολίτες μέσα από το «Βοήθεια στο σπίτι»

Ο Δήμος Ευρώτα συνεχίζει να παρέχει και να στηρίζει τις προσπάθειες του κλιμακίου «Βοήθεια στο Σπίτι» της περιοχής μας δίνοντας έτσι ανακούφιση σε δεκάδες συμπολίτες μας. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο το καθιστά αναγκαίο και απαραίτητο  λειτούργημα.

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 παρατείνεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με τροπολογία που ψηφίσθηκε από τη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα επρόκειτο να  διακοπεί στις 30.9.2013 μετά και την τελευταία παράταση που είχε δοθεί την άνοιξη, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο «αέρα» περί τους 100.000 ηλικιωμένους που συμμετέχουν σε αυτό αλλά και οι 3.500 εργαζόμενοι.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση προσφέρει υπηρεσίες στους δικαιούχους τριών επιμέρους προγραμμάτων:
α) «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων»,
β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα»,
γ) «Κατ’ οίκον Νοσηλεία».
Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε:
-συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
-ιατρική φροντίδα
νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία
-οικιακή βοήθεια
-ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και
-συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κλπ
Τα τρία επιμέρους προγράμματα
Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» θεσμοθετήθηκε με το άρ¬θρο 138 του ν. 4052/12 αφορά την παροχή υπηρεσιών στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.
Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» θεσμοθετείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την μετα νοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Δημοσίευση σχολίου