Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Σε νέα βάση η Πρωτοβάθμια Υγεία στον Δήμο Ευρώτα.


Στο Συνέδριο με θέμα «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» έλαβε μέρος ο Δήμαρχος Ευρώτα Γιάννης Γρυπιώτης που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη του διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου.

Το συνέδριο είχε ως στόχο την παρουσίαση της συμβουλής και των προσπαθειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων για την ομαλή λειτουργία των Κοινωνικών Δομών αλλά και την ενημέρωση των Δήμων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.
Ο Γιάννης Γρυπιώτης έλαβε μέρος στην ενότητα ομιλιών «πρόληψη και προαγωγή της υγείας» αναδεικνύοντας τις προοπτικές του Δήμου Ευρώτα για την ψηφιακή σύγκληση.
Ως δήμος είναι έτοιμος να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να αποτελέσει πρότυπος πυλώνας στα θέματα υγείας στην ευρύτερη περιοχή με την λειτουργία τηλεατρικής και παροχή βοήθειας σε απομακρυσμένες περιοχές μέσα από την δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναβαθμίζοντας τις μέχρι τώρα υπηρεσίες του, την ίδια στιγμή που στον ίδιο τομέα παρατηρούνται αναρίθμητα προβλήματα σε όλη την χώρα.
Το προτεινόμενο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)» αφορά στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ένα δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health Kiosks), Φορητά Συστήματα Μετρήσεων που θα εξοπλίσουν το προσωπικό υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Επίσης οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν τον Ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο όπου θα αποθηκεύονται όχι μόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων αλλά κάθε Ιατρικό δεδομένο που κρίνουν οι ίδιοι (ή προτείνει ο θεράπων Ιατρός) ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα του Ιατρικού Ιστορικού.
Από το έργο θα προκύψουν ωφέλειες για τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες του Ιατρικού κλάδου.
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει:
Στην αύξηση του αριθμού τον ατόμων που εξυπηρετούνται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου (Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι κλπ)
Στην καθημερινή παρακολούθηση ανθρώπων που χρήζουν βοήθεια
Στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση συμβάντων
Στη δημιουργία ιατρικού ιστορικού ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ
Στην ελαχιστοποίηση άσκοπων μετακινήσεων των ηλικιωμένων ή ΑΜΕΑ
Στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των πολιτών
Στη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
Στη στήριξη πολιτών που διαβιούν σε απομακρυσμένους οικισμούς
Στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας
Στην μείωση του αισθήματος εγκατάλειψης και αποκλεισμού
Στη συνέργεια μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
Στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υγείας
Στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας

Αντικείμενο του έργου είναι παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες του Δήμου, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.
Το σύστημα Τήλε-Ιατρικής θα αποτελείται από
Εφαρμογή Δημιουργίας και Ενημέρωσης Ατομικού Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου
Διαδικτυακή Πύλη Υγείας, για τη πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο
Δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk), με σκοπό τη συλλογή και αποστολή Ιατρικών Δεδομένων στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του πολίτη.
Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit)
Ο πολίτης θα επισκέπτεται τον Ιατρικό Σταθμό της περιοχής του, όπου θα εκτελεί μία σειρά βασικών Ιατρικών Μετρήσεων. Τα αποτελέσματα θα μπορεί να τα αποθηκεύσει στον ατομικό του Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο ή/και να τα εκτυπώσει την ίδια στιγμή. Από τη στιγμή που έχουν αποθηκευτεί είναι προσβάσιμα τόσο στον ίδιο όσο και στο Ιατρικό προσωπικό (κατόπιν εξουσιοδότησης) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υγείας. O ψηφιακός φάκελος μπορεί να εμπλουτίζεται με πληθώρα άλλων ιατρικών δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία και ενημέρωση ενός ολοκληρωμένου Ιατρικού Ιστορικού. Επιπλέον το προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι», θα εξοπλιστεί με φορητές συσκευές ιατρικών μετρήσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν μπορούν να επισκεφθούν τους σταθμούς ιατρικών μετρήσεων. Ενώ η δυνατότητα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ορθής διάχυσης των πληροφοριών μέσω διαδικτυακής πύλης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος ενεργώντας πιλοτικά έβγαλε πολύτιμα συμπεράσματα και αποτελέσματα καταγράφοντας όλες τις ανάγκες του Δήμου δείχνοντας τον δρόμο για την ομαλή ένταξη στη νέα εποχή της υγείας. Την ίδια στιγμή που σε όλη την Ελλάδα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καταρρέει ο Δήμος Ευρώτα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του για το καλό των πολιτών.
Ο Δήμος Ευρώτα δηλώνει έτοιμος για τη νέα εποχή και στην Υγεία.

Δημοσίευση σχολίου