Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Η τελική ρύθμιση για τα χρέη των νοικοκυριών

Την αναστολή για δύο χρόνια όλων των δανείων τους, μπορούν να εξασφαλίσουν οι οφειλέτες σε περίπτωση που βρεθούν σε πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία. Η σχετική απόφαση, θα λαμβάνεται από το ειρηνοδικείο, αρκεί ο οφειλέτης να αποδείξει ότι έχει περιέλθει σε οικονομική αδυναμία

Τη δυνατότητα της πρόσκαιρης αδυναμίας δίνει το νομοσχέδιο για την πτώχευση των νοικοκυριών που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο από την αρμόδια υπουργού Λούκα Κατσέλη.

Με το ίδιο νομοσχέδιο, ο δανειολήπτης που έχει περιέλθει σε (και όχι πρόσκαιρη) οικονομική αδυναμία, θα μπορεί να απαλλαγεί από τις οφειλές του αρκεί να πληρώσει ένα μέρος αυτών (το 10%) σε 48 μηνιαίες δόσεις. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα εξαιρούνται τελικώς οι οφειλές προς το δημόσιο (πρόστιμα, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ).

Δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση θα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλά και οι επαγγελματίες αρκεί να αδυνατούν να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Η ρύθμιση δεν αφορά στους εμπόρους οι οποίοι ούτως ή άλλως καλύπτονται από το πτωχευτικό δίκαιο. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο δρόμους:

Να ζητήσουν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την τράπεζα και να γίνει δεκτός. Την προσπάθεια για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα την κάνει για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου ο συνήγορος του καταναλωτή ή η επιτροπή φιλικού διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών. Τον ίδιο ρόλο μπορεί να παίξει και ένας δικηγόρος.

Να απορριφθεί το αίτημα για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει και δεύτερη προσπάθεια για να γίνει συμβιβασμός. Σε αυτήν δεν χρειάζεται να συμφωνήσει το σύνολο των τραπεζών αλλά μόνο αυτές που εκπροσωπούν το 51%.

Αν αποτύχει και η δεύτερη απόπειρα τότε η υπόθεση θα φτάνει στο ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ο οφειλέτης.

Αν κάποιος επικαλείται δολίως οικονομική αδυναμία, θα αντιμετωπίζει ποινικές κυρώσεις. Επίσης, αν γίνει δεκτή η αίτησή του θα εγγράφεται συνολικά στον Τειρεσία για περίπου 10 χρόνια. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση θα προσφέρεται για έναν χρόνο σε κάθε δανειολήπτη.

Οι τράπεζες, θα μπορούν να ελέγχουν το αν ο δανειολήπτης έχει κινηθεί δολίως ενώ θα τους δίνεται η δυνατότητα ακόμη και να αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της εφορίας.ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου