Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Δειγματοληπτικός έλεγχος της ΕΕ σε 5.500 στρέμματα

Περί τις 5.500 γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας καθόρισε να ελεγχθούν με απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την διαπίστωση των αγροτικών εισοδημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010. Αυτό προκύπτει από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2009 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2009 περί επιλογής των λογιστικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Οι έλεγχοι των εκμεταλλεύσεων κατανέμονται ως εξής: 2.000 από Μακεδονία – Θράκη, 1.350 από Ήπειρο – Πελοπόννησο – Νησιά Ιονίου, 700 από Θεσσαλία και 1.450 από Ηπειρωτική Ελλάδα - Νησιά Αιγαίου – Κρήτη.

Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, οι συγκεκριμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης από το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης και εντάσσονται στο πεδίο παρατηρήσεων των ερευνών επί της γεωργικής διαρθρώσεως και των κοινοτικών ή εθνικών απογραφών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Διαβάστε ολόκληρο τον Κανονισμό για την Επιλογή εκμεταλλεύσεων για διαπίστωση εισοδήματος στην Ελλάδα
http://leimonitis.com/

Δημοσίευση σχολίου