Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ειδική ασφαλιστική εισφορά που θα πρέπει να καταβάλει ο παραγωγός στον ΕΛΓΑ.

Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά στρέμμα των ασφαλιζόμενων ειδών της φυτικής παραγωγής, καθώς και το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος και κατηγορία των ασφαλιζόμενων ειδών του ζωικού κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στην ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως (με αρ. φύλλου 44), την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

* τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%)
* μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια), όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
* μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
Ορισμοί
«Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό, που υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού, όπως διαμορφώθηκαν, με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, την πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.
Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία.
Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛΓΑ την τελευταία πενταετία.
Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης του ΕΛΓΑ κατά την τελευταία πενταετία.
Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛΓΑ για το έτος 2010.
Παραδείγματα καλλιεργειών
Επιτραπέζια αχλάδια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,6 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.200 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 48 ευρώ/ στρέμμα
Βιομηχανικά αχλάδια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,26 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 780 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 31,2 ευρώ/ στρέμμα
Μήλα
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,35 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.050 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 42 ευρώ/ στρέμμα
Ελιές επιτραπέζιες
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 350 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 1,04 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 364 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 10,9 ευρώ/ στρέμμα
Ελιές ελαιοποιήσιμες
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 250 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,52 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 130 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 3,9 ευρώ/ στρέμμα
Πορτοκάλια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,18 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 540 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 21,6 ευρώ/ στρέμμα
Κεράσια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 1.300 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 1,15 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.495 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 59,8 ευρώ/ στρέμμα
Ροδάκινα επιτραπέζια και Νεκταρίνια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.500 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,49 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.225 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 49 ευρώ/ στρέμμα
Ροδάκινα βιομηχανικά
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.300 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,19 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 627 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 25,1 ευρώ/ στρέμμα
Αγγούρια υπαίθρια
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 2.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,23 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 460 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 18,4 ευρώ/ στρέμμα
Αγγούρια θερμοκηπίου
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 9.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,61 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 5.490 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 27,5 ευρώ/ στρέμμα
Μελιτζάνες υπαίθριες
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 3.500 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,41 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 1.435 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 57,4 ευρώ/ στρέμμα
Μελιτζάνες θερμοκηπίου
Για όλη την επικράτεια, η μέση παραγωγή είναι 5.000 κιλά / στρέμμα, η μέση τιμή είναι 0,76 ευρώ το κιλό, η ασφαλιζόμενη αξία είναι 3.800 ευρώ / στρέμμα και η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι 19,0 ευρώ/ στρέμμα
Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ για τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιοπηγη
Δημοσίευση σχολίου