Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Ένταξη της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 -Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
Ο οικισμός Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα του Ν. Λακωνίας έχει πληθυσμό αιχμής σήμερα περίπου 2.800 κατοίκους και σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ πρέπει να διαθέτει Δίκτυο Αποχέτευσης (ΔΑ).
Με το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί το ΔΑ που θα εξυπηρετεί τον οικισμό του Βλαχιώτη.
Προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του Δ.Δ Βλαχιώτη Λακωνίας του Δήμου Έλους, συνολικού μήκους 39 χλμ περίπου συμπεριλαμβανομένων του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς προς τις ΕΕΛ Σκάλας και του Α/Σ κατάθλιψης του ως άνω αγωγού.
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ενός Α/Σ
Η Επεξεργασία των λυμάτων θα γίνεται στις ΕΕΛ Σκάλας.
Θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή σε κανονική λειτουργία.
Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 40.000 m σωληνώσεων και ένα αντλιοστάσιο.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 6,341,463.41 ευρώ.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δημοσίευση σχολίου