Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμος Ευρώτα επιχειρώντας να προσεγγίσει την υλοποίηση μεγάλων έργων -και με συνεργασίες- απορροφά μεγάλο ποσοστό από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Είναι μια μέθοδος επίτευξης αναπτυξιακών στόχων, καθώς και δίοδος της χώρας στην οικονομική της ανάπτυξη.

Το τελευταίο διάστημα έχει δημοπρατηθεί έργο του ΕΣΠΑ, ενώ υπό δημοπράτηση βρίσκονται επιπλέον δύο, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση και αποσυμφόρηση του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Ευρώτα.
Στις 26 Ιουνίου δημοπρατήθηκε η ΄΄Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Γερακίου’’, προϋπολογισμού 591.000 € με Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα, στις 14 Αυγούστου θα δημοπρατηθεί η ΄΄Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Βλαχιώτη’’, ποσού 7.800.000,00 € με Φ.Π.Α. Τέλος, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στη Σκάλα, έργο ύψους 4.022.100, 00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 21 Αυγούστου 2012.
Δημοσίευση σχολίου