Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Μελέτη Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως του οικισμού Βλαχιώτη.Ο Δήμος Ευρώτα στα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη (πράξη) Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως του οικισμού Βλαχιώτη του Δήμου Έλους Νομού Λακωνίας», η οποία κυρώθηκε χωρίς διορθώσεις με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 8393/30-12-2010
Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας, καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτησίες εμπλέκονται στην παραπάνω κυρωθείσα Πράξη Εφαρμογής των Επεκτάσεων σχεδίου πόλεως του οικισμού Βλαχιώτη Ν. Λακωνίας, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στο Βλαχιώτη, προκειμένου να λάβουν γνώση των πινάκων επικειμένων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
     Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 27353 – 60252 (αρμόδια κ. Στρατάκου Αντιγόνη).
Δημοσίευση σχολίου